Pakhuis 22 - JONGEWAARD_&_Co

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Pakhuis 22

PAKHUIS 22

In 1996 kochten we een oud pakhuis aan het Oostkerkplein in Middelburg. Het door de eeuwen heen sterk naar voren overhellende 17e eeuws monument  was in een zeer vervallen staat. Gebruik er van maken kon alleen na een grondige restauratie. In 2000 is het Pakhuis gerestaureerd. Door de aan de binnenzijde van het pand geplaatste stalen frame, verankerd op de verstevigde keldervloer, kan het pakhuis niet verder scheefzakken en voor de toekomst gered. Bij de afwerking is zoveel mogelijk de tand destijds gerespecteerd.    

PAKHUIS 22, zoals we het zijn gaan noemen, is al in contouren te zien op de stadskaart van Middelburg uit 1656, door Goliath (Rijks Universiteit Leiden) en geplaatst op de lijst van beschermde Rijksmonumenten. De zolder etage (77 m2) is permanent in gebruik door het Collectief voor Ervaringsgerichte therapie. www.ervaringsgerichtetherapiezeeland.nl       
De groepsruimte op de begane grond (66 m2) is zeer geschikt voor het houden van lezingen,  cursussen en kortdurende exposities. De kelder (60 m2) is verbouwd tot een creatief atelier.  

De groepsruimte en het atelier worden met regelmaat tegen onkosten vergoeding verhuurt.

PAKHUIS 22 is een privé initiatief van Onno Jongewaard en Corrie Kooke.

PAKHUIS 22 stelt werk- groepsruimte beschikbaar voor het houden van workshops, cursussen, lezingen of kort durende exposities.
Bij de verhuur van het pakhuis letten we er op of de te houden aktiviteiten passen bij het karakter en de sfeer van PAKHUIS 22.

Voor meer informatie:  Neem contact met ons op.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu